NƯỚC UỐNG

Drinks

 

1. TRÀ NÓNG

Hot tea.

$1.50

2. CÀ PHÊ SỮA

Vietnamese coffee with condense milk (hot/cold).

$4.95

3. CÀ PHÊ ĐEN

Vietnamese coffee (hot/cold).

$3.95

4. TRÀ ĐÁ

Ice tea.

$1.50

5. NƯỚC DỪA TƯƠI

Fresh coconut juice.

$3.75

6. NƯỚC CAM

Fresh squeezed orange juice.

$3.25

7. NƯỚC CHANH MUỐI

Fresh preserved pickle lemon.

$3.25

8. NƯỚC CHANH TƯƠI

Fresh lemonade.

$2.95

9. SODA CHANH

Fresh lime club soda.

$3.25

10. SỮA ĐẬU NÀNH

Soybean milk.

$1.75

11. SOFT DRINKS

Pepsi, Diet Pepsi, Sprite, Root Beer, Dr. Pepper.

$1.95

12. NƯỚC LẠNH

Water bottle.

$1.50